Projekte

Wörterbuch der Fürsorge/ Woordenboek der Zorg

woerterbuch

We are writing and drawing a dictionary of care. Together. It doesn’t matt er whether you are young or old. It doesn’t matt er where we are coming from and where we want to go. It doesn’t matt er what we can already do. Aft er all, what is fundamental for our coexistence if not care work, regardless of class limits, generations or origins? At the end of the day, everyone who has participated will celebrate with a shared party - including the publication of the dictionary.

Wij schrijven en tekenen een woordenboek. Samen. Of je nu jong of oud bent. Waar je ook vandaan komt of heen wilt. Het maakt niet uit wat je al kunt.
Vier kunstenaars gaan ons daarbij helpen: uit Nederland de illustratrice Krista Burger, uit Duitsland de dichteres Lütfiye Güzel en illustrator Stefan Mosebach. Dan is er nog de vertaalster Anna Eble en daar gaan we! Tijdens twee weekeinden – een in Münster, een in Havixbeck – verzamelen wij verhalen, snippers, fragmenten over de zorg. Want is care work niet essentieel voor onze samenleving? Ongeacht milieu, generatie of herkomst. Sommigen zijn jong en worden erbij betrokken, anderen dragen niet alleen zorg voor hun kinderen maar ook voor hun hulpbehoevende ouders of partners. Weer anderen hebben zorg nodig vanwege hun leeftijd of in het alledaagse leven niet meer zelfstandig kunnen meekomen. En dan zijn er nog mensen die om uiteenlopende redenen hun land van herkomst hebben moeten ontvluchten, hier naartoe kwamen en in de zorgsector werkzaam werden. Niettemin is de zorg een ondergeschoven kind in de grote politieke discussies.

Hoogste tijd om daar samen verandering in te brengen. Wij maken een tweetalig naslagwerk, als Woordenboekder Zorg en Wörterbuch der Fürsorge – dat is opgebouwd uit tekst en tekeningen: twee talen, twee media. De publicatie van het boek gaan we samen vieren met iedereen die eraan heeft meegewerkt.

Artists

Wörterbuch der Fürsorge/Woordenboek der Zorg ist eine Koproduktion von Burg Hülshoff – Center for Literature und The Big Draw Nijmegen und wird im Programm »Jonge Kunst« gefördert, das gemeinsam vom Fonds Soziokultur e.V. (Bonn) und vom Fonds voor Cultuurparticipatie (Utrecht) getragen wird. Das Projekt wird durchgeführt im Rahmen van taNDem, einem grenz-überschreitenden Kunst- und Kulturprojekt der EUREGIO, und gefördert durch INTERREG.

Wörterbuch der Fürsorge/Woordenboek der Zorg is een coproductie van Burg Hülshoff – Center for Literature en The Big Draw Nijmegen, gesubsidieerd door het Fonds Soziokultur en het Fonds voor Cultuurparticipatie binnen het programma »Jonge Kunst«. Het project is onderdeel van taNDem, een grensoverschrijdend kunst- en cultuurproject in de EUREGIO, en wordt gefinancierd door INTERREG.

In Kooperation mit der Schul- und Gemeindebibliothek Havixbeck und mit dem LWL-Museum für Kunst und Kultur.